Zde máme průběh ceremonií:

1. V 18 hodin se sejdeme na vámi zvoleném místě, kde ceremonie probíhá (kdo se opozdí, nevadí, jen pošle sms pořadateli, že přijde později)

2. Od 18 hodiny probíhá konzultace, kde se můžete ptát na jakékoliv dotazy. Je nutné upozornit na to, že je přítomno mnoho duchovních bytostí, energií, otevřeno mnoho rovin, které na vás působí. Tyto vlivy a síly proudí po celou dobu a tedy na vás působí. Může se stát, že pokud jste ještě ve starých srukturách, odejdete nebo vám přítomnost bude připadat nekomfortní či zbytečná (pak je v pořádku, když odejdete). Konzultujeme tedy většinou oblasti vašeho vývoje nebo cokoliv si přejete. Vzhledem ke změně již nemluvím jak dříve a celkové působení přechází spíše do energetických rovin. Při ceremonii konzultujeme pouze k danému tématu a vzájemně si neradíme, neboť cesta každého je velmi individuální a je to neuctivé. Při konzultaci se můžete dozvědět mnoho věcí, nových úhlů pohledu, popřípadě zkušeností a je to prostor pro ty, kteří na sobě vědomě pracují nebo žijí - hledají smysl života, stvořitele, pravdu atd. nebo se mnou a atmosférou ceremonie souzní. Také je možno během konzultace utvořit záměr pro následující ceremonii. Je možno také tuto část vynechat a přijít se pouze na ceremonii - je nutno to ale sdělit předem, aby s vámi pořadatel počítal. Pak doporučuji přijít ve 20:00.

3. Cca ve 20 až 21 hodin přecházíme k samotné ceremonii. Začínáme kapkami Sananga a dále probíhá spirituální část. Zde zesílí tok energie a koncentrace spirit. Samotnou ceremonii a dobré duchy můžete žádat o cokoliv vnímáte: Uzdravení, léčení, podporu na cestě , úkony, vhledy, transformace. JE MOŽNO TAKÉ ŽÁDAT PODPORU V JAKÉKOLIV OBLASTI PRO SVÉ BLÍZKÉ ČI COKOLIV JINÉHO. Pokud je člověk otevřen a připraven, může se stát absolutně cokoliv a ničemu se meze nekladou. Při rituálu vás čistím chřestidly , šamanskou vodou, mapachem, odsáváním negativní energie ústy a vyrovnávám vaše energie. Zkrátka vše, co je třeba a zároveň pracuji i v ostatních rovinách.

Při ceremonii udělám prostor pro aplikaci posvátné směsi Rapé, která není povinností. Kdo však vnímá, že si přeje medicínu, bude aplikována. Během setkání od 18 hodin popíjíme posvátný čaj Wayusa. Samotná ceremonie probíhá 20 min - 2 hodiny.

4. Následuje sdílení. Pokud někdo vnímá, že si nepřeje sdílet, může odejít a nebo vyslechnout jen ostatní. Po sdílení se rozloučíme. Předpokládaný konec je kolem 22:00.

Čas je upraven dle vás samotných, aby bylo vyhověno každému, kdo si přeje.

Cena za ceremonii se pohybuje kolem 2.000Kč - dle pořádajícího a je jedno, na kterou část přijdete a z jaké odejdete.

Cena: Vřesice 2.000Kč