Zde máme průběh ceremonií:

1. V 18 hodin se sejdeme na  místě.

2. Od 18 hodiny probíhá konzultace, kde se můžete ptát na jakékoliv dotazy. Je nutné upozornit na to, že je přítomno mnoho duchovních bytostí, energií, otevřeno mnoho rovin, které na vás působí. Tyto vlivy a síly proudí po celou dobu a tedy na vás působí. Může se stát, že pokud jste ještě ve starých srukturách můžete se cítit nekomfortně.

 Konzultujeme tedy většinou oblasti vašeho vývoje nebo cokoliv si přejete.   Také je možno během konzultace utvořit záměr pro následnou ceremonii. 

3. Následně přecházíme k samotné ceremonii. Začínáme kapkami Sananga a dále probíhá spirituální část. Zde zesílí tok energie  a celkový spirit. Samotnou ceremonii a podporující síly  můžete žádat o cokoliv vnímáte: Uzdravení, léčení, podporu na cestě , úkony, vhledy, transformace. JE MOŽNO TAKÉ ŽÁDAT PODPORU V JAKÉKOLIV OBLASTI PRO SVÉ BLÍZKÉ ČI COKOLIV JINÉHO. Pokud je člověk otevřen a připraven, může se stát absolutně cokoliv a ničemu se meze nekladou. Při rituálu vás čistím chřestidly , šamanskou vodou, mapachem, odsáváním negativní energie ústy a vyrovnávám vaše energie. Zkrátka vše, co je třeba a zároveň pracuji i v ostatních rovinách.

Při ceremonii udělám prostor pro aplikaci posvátné směsi Rapé, která není povinností. Kdo však vnímá, že si přeje medicínu, bude aplikována. 

4. Následuje sdílení. Pokud někdo vnímá, že si nepřeje sdílet, může odejít a nebo vyslechnout jen ostatní. Po sdílení se rozloučíme. Předpokládaný konec je kolem 21:00.

Čas je upraven dle vás samotných, aby bylo vyhověno každému, kdo si přeje.


Cena: Vřesice 2.000Kč

Na ceremonii je možno  si za zvýhodněnou  cenu  nechat udělat foto aury 700 Kč                                                              ( je možno také před ceremonii a po za cenu 1.400Kč)

Pro účast je nutná objednávka přes mail a  platba  předem na účet:

115-9682170277/0100