Zde máme průběh ceremonií:

1. V 18 hodin se sejdeme na  místě.

2. Od 18 hodiny probíhá zklidnění a naladění. Také si naciťujete svůj záměr a spojujete s dobrými duchy a bytostmi universa.

 

3. Následně přecházíme k samotné ceremonii. Začínáme kapkami Sananga a dále probíhá spirituální část. Zde zesílí tok energie  a celkový spirit. Samotnou ceremonii a podporující síly  můžete žádat o cokoliv vnímáte: Uzdravení, léčení, podporu na cestě , úkony, vhledy, transformace. JE MOŽNO TAKÉ ŽÁDAT PODPORU V JAKÉKOLIV OBLASTI PRO SVÉ BLÍZKÉ ČI COKOLIV JINÉHO.. Při rituálu vás čistím chřestidly , šamanskou vodou, mapachem, odsáváním negativní energie ústy a vyrovnávám vaše energie. Zkrátka vše, co je třeba a zároveň pracuji i v ostatních rovinách.

Při ceremonii udělám prostor pro aplikaci posvátné směsi Rapé, která není povinností. Kdo však vnímá, že si přeje medicínu, bude aplikována. 

4.  Předpokládaný konec je kolem 20:00.

Čas je upraven dle vás samotných, aby bylo vyhověno každému, kdo si přeje.


Cena: Vřesice 2.000Kč

Na ceremonii je možno  si za zvýhodněnou  cenu  nechat udělat foto aury 700 Kč                                                              ( je možno také před ceremonii a po za cenu 1.400Kč)

Pro účast je nutná objednávka přes mail a  platba  předem na účet:

123-540250297/0100