Lapače snů


Každý, námi dodaný, lapač snů je vyroben přesně pro Vás. Proto je nutné na výrobek počkat. Je vyráběn v napojení na  duchy  a také ceremoniálně zasvěcen šamanem.Výroba potrvá cca 14 dní.


Při nákupu nad 2.500Kč poštovné zdarma!!!

Lapač snů, podle legendy, pochází od indiánského kmene Siouxů. Siouxové dodnes v lapači snů vidí síť života - dobré sny zůstávají v síti života a ty zlé propadají dírou uprostřed. S tímto vynálezem se také pojí mnoho indiánských legend.
Známá legenda je, že starý kněz vystoupil na vysokou horu a měl vidění. V tom se mu zjevil Iktomi, učitel moudrosti v podobě pavouka. Ten vzal vrbovou obruč zdobenou peřím, koňskými žíněmi, korálky a obětními dary a tkal síť. Mluvil o cyklu života, o dětství, dospívání a stáří. O dobrých a zlých silách, které ovlivňují náš život. Když dotkal, podal knězi upletenou síť, která byla dokonalým kruhem s dírou uprostřed. Měla pomoci jemu a jeho národu k dosažení díla a vizí. Víra a dobré myšlenky zůstanou zachyceny v síti a špatné propadnou dírou.
Další legenda vypráví o mamince, která nevěděla, jak v noci utišit své děťátko. Proto šla za stařenkou a ta jí poradila, jak vyrobit talisman pro klidný spánek, náš lapač snů.
Ženy z kmene Čipevajů jsou další možností původu lapače snů. Tento kmen lapače vyrábí dodnes, jsou u nich věšeny nad lůžka novorozenců nebo novomanželů.
To, jak lapač snů funguje, se popisuje různě. Podle legendy Siouxů se dobré sny zachytí v síti života a ty zlé propadají dírkou uprostřed. Další možnosti vyprávěné po generace jsou ale jiné. Zlé sny by údajně měly bloudit v nekonečné síti, dokud je nespálí sluneční paprsky a ty dobré z peříček sklouznou snícímu přímo do mysli a do duše.Lapač snů by měl být tedy umístěn nad snícím a mělo by na něj alespoň jednou za den zasvítit slunce. Další verze říká, že dobré sny se vymaní právě onou dírkou uprostřed lapače.
Důležité je říci, že vznik a historie lapačů se liší podle národa a kmene. Jeho účinky ovlivňují i barvy, které nese. Např. fialová značí magická zákoutí a růžová lásku, přátelství a štěstí.
Důležité je říci, že vznik a historie lapačů se liší podle národa a kmene. Jeho účinky ovlivňují i barvy, které nese. Např. fialová značí magická zákoutí a růžová lásku, přátelství a štěstí.