Harmonický prostor

Zde je kladen důraz na prostor. Jak rosteme jako lidstvo do nové reality a věku je nutné, aby se s námi úměrně zvedal i prostor, ve kterém žijeme, pracujeme, relaxujeme či jinak se pohybujeme.

Jako první dochází k očistě a deaktivaci prostoru a následně nahrání - aktivaci prostor z vyšších sfér.

Pokud je prostor vážně znečištěn, je nutné před deaktivací na dálku udělat šamanský silový očistný rituál na místě fyzicky. Jinak vše probíhá na dálku.
Očista a deaktivace

Z prostoru odvedeme všechny patogenní energie a entity. Dochází k  deaktivaci nízkých energií a vytváří se základ pro druhou fázi.  Prostor je komplexně čištěn na všech rovinách . Není vhodné, aby v prostoru při práci kdokoliv pobýval. Očista a deaktivace probíhá na dálku.


Cena: 7.000Kč


Aktivace -načtení prostoru

Jedná se o úkon, při kterém dochází ke kompletnímu načtení z vyšších rovin. Tedy dojde doslova ke vstoupení vyšších světů do naší reality, kde je vytvořen  vstup a přátelé dlouhodobě zvedají vibraci prostoru na maximální úroveň v souladu  s pobývajícími lidmi.

Dochází k vytvoření léčivých polí a komplexní úpravě prostoru pro danou osobu, vytvoření ochran a všeho, co je třeba.

Provádí se na dálku.

Cena : 12.000Kč