Harmonický prostor

Zde je kladen důraz na prostor. Tak mi rosteme jako lidstvo do nové reality a věku je nutné ,aby se s námi uměrně zvedal i prostor ve kterém žijeme, pracujeme ,relaxujeme či jinak se pohybujeme.

Jako první dochází k očistě a deaktivaci prostu a následně nahrání - aktivaci prostor z vyšších sfér.

Pokud je prostor vážně znečištěn je nutné před deaktivací na dálku  udělat šamanský silový očistný rituál na místě fyzicky. Jinak vše probíhá na dálku.
Očista a deaktivace

Z prostoru odvedeme všechny patogenní energie a entity. Dochází k  deaktivaci nízkých energii a vytváří se základ pro druhou fázi.  Prostor je komplexně čištěn na všech rovinách . Není vhodné  ,by v prostoru při práci kdokoliv pobýval. očista a deaktivace probíhá na dálku.


Cena: 7.000Kč


Aktivace -načtení prostoru

Jedná se o úkon při kterém dochází ke kompletnímu načtení z vyšších rovin. Tedy dojde doslova ke vstoupení vyšších světu do naší reality ,kde vytvořen  vstup a přátelé dlouhodobě zvedají vibraci prostoru na maximální úroveň v souladu  s pobývajícími lidmi.

Dochází k vytvoření léčivých polí a komplexně úpravě prostoru pro danou osobu ,vytvoření ochran a všeho co je třeba.

Provádí se na dálku.

Cena : 12.000Kč