BICOM

Během července 2022 vám budeme nabízet službu podpory s přístrojem Bicom optima ,ale také skenovacím - diagnostickým přístrojem od téže firmy. Tato činnost tedy diagnostika a následná oprava bude prováděna v Brně. 

Od července bude možné se objednat na tyto úkony za zaváděcí ceny.

Veškeré informace pro vás připravujeme a budou zde uveřejněny.