Archanděl Michael

Ten "Kdo je jako bůh". Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem. Michael byl inspirací vůdců a nositelů světla již v dávné minulosti. Johanka z Arku řekla svým inkvizitorům, že to byl archanděl Michael, který jí dal impuls a odvahu k tomu, aby vedla Francii ve stoleté válce. Michael je "patron policistů" neboť pomáhá hrdinskými činy a statečností. Archanděl Michael je neobyčejně vysoký a krásný a obvykle nosí meč, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Když je nám na blízku, můžete vidět jiskry nebo záblesky světla. Michael je ohnivá energie, v jeho přítomnosti se začnete potit. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z karmy. Tento postup není zcela bezbolestný. Nechat působit energii Archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí autority a moci na láskyplné vědomí, naladěné na Boží jednotu. Michael je rovněž neuvěřitelně dovedný při opravách elektrických a mechanických přístrojů, včetně počítačů. Michael vede a řídí ty, kteří mají pocit, že bloudí nebo si neumějí poradit se smyslem svého života či kariérou v práci. Dokáže stimulovat nemotivované či bázlivé, aby začali jednat. Michael vám rovněž řekne, jaký další krok byste měli učinit.
Pomáhá:
• Poskytuje ochranu
• Propůjčuje odvahu a sílu
• Nabízí nám pomocné vedení v období našich životních změn
• Obětavosti a oddanosti vlastním názorům
• V navádění na správnou cestu
• V nabytí energie a vitality
• V nalezení smyslu života a to ve všech aspektech
• V získání motivace
• S vyčištěním prostoru
• S uvolněním ducha
• V získání sebevědomí 

Velikost svíčky: výška 22 cm, průměr 4,7 cm
Hmotnost: 325 g
Doba hoření: 45 hodin

155,00 Kč