Archanděl Gabriel

Jméno Gabriel znamená "Bůh je má síla"
Archanděl Gabriel vešel ve známost jako andělský posel. Jeho úloha pokračuje ve světě dát, protože pomáhá rodičům a lidským poslům. Ve své první roli Gabriel vede doufající rodiče k početí nebo je provede procesem adopce dítěte. Gabriel dodává sílu a odvahu těmto rodičům a pomáhá budoucím maminkám zůstávat v dobré náladě, aby poskytly dítěti nejlepší podmínky. Ve své druhé roli pomáhá Gabriel každému, k jehož životnímu smyslu patří umění a komunikace. Gabriel vám pomůže otevřít dveře a projevit talent, rovněž jedná jako poradce, inspiruje a motivuje umělce a lidi pracující ve sdělovacích prostředcích a pomáhá jim překonat strach a váhání. Gabriel je již dlouho znám jako mocný a silný archanděl a ti, kteří se na něho obracejí, zjišťují, že jsou nuceni k činnosti, která vede k prospěšným výsledkům! Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti. To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství. Energie archanděla Gabriela je velice podobná energii Matky Marie. Obě energie vycházejí ze srdce a odtud stoupají vzhůru. Kdo chce, aby se ho tato něžná, láskyplná energie dotýkala, musí se vzdát veškerého odporu v srdci. Tam je často navršeno velké množství zlosti, bolesti, smutku a zoufalství. Většinou nás potom zaplaví moře slz, dlouho zadržovaných, a nyní plnících svůj čistící úkol. Když začne energie archanděla Gabriela proudit ze srdce vzhůru, začnou se odhalovat ženské části naší bytosti. Rozvíjíme obětavost a pokoru, odpouštíme sobě a ostatním, akceptujeme, že se věci dějí tak, jak se dějí, a přijímáme Boží sílu, která se rodí z mateřské lásky.
Pomáhá:
• Při adopci dítěte
• Umělcům a projektům spojeným s uměním
• Při početí dítěte a s plodností
• V novinařině a psaní
• V práci pro televizi a rádio
• Rozpuštění blokád a bolestí srdeční čakry a jejich vypuštění vzhůru
• Odpuštění
• Naděje 

155,00 Kč