Pěkný den.

Jmenuji  Jan  Luňáček tedy v této realitě:) Od dětství jsem disponoval odlišností vnímání tohoto světa a jako každý takový jsem tím trpěl. Snažil se  začlenit a bez úspěchů  a nepochopen sám sebou i ostatními "proplouval". V tom v čem jiní viděli důležitost života a priority mě nic neříkalo a o svém jsem nevěděl. Samozřejmě mě doprovázel spirituální svět díky kterému jsem měl spiritulání výlety a tranz  už jako dítě.  Ještě delší dobu v dospělosti jsem měl za to ,že toto má každý. Vnímal jsem bolest světa a také viděl věci co jiní ne. Potýkal jsem s tím a nechápal proč zde na zemi nemohu žít to vše co vnímám. Cca v 17 letech nastalo prudké spirituální otevření na které jsem reagoval tak ,že si ho nepřeji a přeji si žít jako každý jiný. Zkoušel jsem to a začal podnikat a založit rodinu. Druhé otevření na sebe nenechalo dlouho čekal cca ve 22 letech. V té době jsem měl vše co by si člověk na této planetě mohl přát , rodinu ,peníze plánoval jsem stavbu bydlení neboť jsme žili v provizorním bydlení v domě kde jsem vyrůstal.

Na tento tranz jsem zareagoval  vstoupil jsem do něho až později jsem se dozvěděl ,že tento jev u šamanů znám jako šamanská krize.

Od té doby jsem začal o vše přicházet a nic se nedařilo ,podnikání skončilo v dluzích a manželství rozvodem.

Viděl jsem co se mi děje i vnitřně nemohl jsem to změnit  , netušil jsem ,že jsem na to byl od dětství připravován. 24 hodin denně jsem trpěl ataky spodních světů a tak to bylo cca 14 let. Po tuto dobu jsem se snažil pomáhat lidem jako léčitel v oblasti těla ,kde jsem se dočkal značných úspěchů ,ale nestačilo to a má cesta mě vedla dál. Našel jsem i svůj dvouplamen ,ale bylo příliš brzy a vztah byl spíše destruktivní. Hlavní neúspěch byl v tom ,že jsem cítil naléhavost dokončit svou cestu a tento svět chce žít tento svět. Potkal jsem na své cestě řadu učitelů ,ale vždy to dopadlo tak ,že buď začali bát toho co nesu a nebo to chtěli vlastit a domnívali se ,že je to jejich a tak čas plynul až jsem potkal indiánského šamana a ayahuascu . Při první ceremonii nastalo to ,že mě tento šaman probudil jako šamana a následně učil porozumění sebe sama. Postupnou prací  jsem si vysloužil u indiánu jméno ten který přemohl démony. Dávají jméno dle vlastností.... Ze strany šamanu zde bylo přání ,abych odjel s nimi do Peru a pobýval mezi nimi. V té době jsem již disponoval komunikací s duchy i ve hmotě a ti mi sdělili ,že pokud odjedu již se nikdy nevrátím. Zůstal jsem tedy zde a dále na sobě pracoval pomoci posvátné rostliny Iboga. Dostal jsem také povolení pracovat s lidmi. Při šamanském výcviku pochopíte  ,že šamanem se člověk nestává ,ale rodí . bytost musí disponovat tímto vědomím a musí projít touto zkušeností ze spodními světy jinak není šaman hotov. Pak následně roste . Tento růst vybral jsem si tedy sám ve svém a čerpal jsem z nauky indiánského šamana a vedení dobrých přátel ,kteří mě učili porozumět. Na této cestě jsem zjistil že sice disponuji šamanským vědomím ,ale také jinýma a vysvětlilo mi to fakt ten ,že jsem šamanem nechtěl nikdy být . Spodních světů jsem měl plné zuby natož do nich ještě vrtat. Má cesta mě však vedla jinak jak tomu bývá. Při své práci na sobě jsem jsem se začal spojovat se svým vědomím v jeho komplexnosti a vystoupil plně ze spodních světů.                                                       Toto mě trošku odlišuje od vědomí klasického šamana, protože ten překoná sílu spodních světu a plní funkci na zemi bytosti ,která udržuje rovnováhu mezi světy spodními a horními. Tedy vytváří tuto realitu na zemi propojen i na spodní roviny. Já jsem vystoupil do horních a spodní se mi uzavřeli po cca 5 letech šamanské práce. Protože však disponuji šamanským vědomím jsem neoddělitelně spojen se šamany i jejich rovinou. Z toho mého zabarvení a vystoupáním ze spodních světů do horních a zakotvování se v nich mi přineslo od šamanů jméno božský šaman. Vystihují tím toto mé  spirituální charizma ,které mě odlišuje od klasického vědomí šamana. 

Nyní po své cestě a bezmála 20let praxe v práci s lidmi jsem porozuměl tomu, že má realita nebude nikdy jako plně lidská ,ale mohu lidi a toho kdo chce a rezonuje se mnou a s tím co dělám podporovat. 

Své žití jsem vědomě nasměřoval do své vlastní spokojenosti a žiji si co mě naplňuje a podporuji lidi v jejich vývoji jak spirituálním tak hmotném, neboť obsahuji obě reality. Dělám vše podle svého jako vždy a v doprovodu spirituálních sfér.  

Tolik asi v kostce o mě

Děkuji a pěkné dny:)